Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej

Loga unii europejskiej
Projekt grantowy nr 1/GKO/2020/533

 Projekt grantowy nr 1/GKO/2020/533 w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 Celem projektu jest rozwój działalności firmy, utrzymanie jej bieżącej działalności oraz stabilizacja funkcjonowania w nowych warunkach gospodarczych wynikających z COVID 19. Dzięki otrzymanemu wsparciu – grantowi w ramach projektu planuje się zakup nowych specjalistycznych kosmetyków oraz bieżących produktów ściśle związanych i niezbędnych do prowadzenia działalności. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi – 23 535,33 zł
Wartość dofinansowania projektu wynosi – 23 535,33 zł, co stanowi 100% dofinansowania

Projekt grantowy nr 1/FWI-C19/2020/1130/UPG/692

 Projekt grantowy nr 1/FWI-C19/2020/1130/UPG/692 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu grantowego FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

 Celem projektu jest rozwój działalności firmy, utrzymanie jej bieżącej działalności oraz stabilizacja funkcjonowania w nowych warunkach gospodarczych wynikających z COVID 19. Dzięki otrzymanemu wsparciu – grantowi w ramach projektu zakupiony zostało innowacyjne urządzenie laser Icoone, posiadające programy do redukcji cellulitu, modelowania sylwetki ciała, redukcji głęboko zlokalizowanych złogów tłuszczu oraz programy na twarz które działają liftingująco, poprawiają owal twarzy i redukują złogi tłuszczu na podbródku oraz zmarszczki na twarzy. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi – 119 999,88 zł, wartość dofinansowania projektu wynosi – 60 000,00 zł, co stanowi 50% dofinansowania.

Subskrybuj nasze aktualności

Dowiedz się pierwsza o naszych zniżkach i promocjach!

©   Wszystkie prawa zastrzeżone Polityka Prywatności