Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej

Projekt grantowy nr 1/GKO/2020/533 w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest rozwój działalności firmy, utrzymanie jej bieżącej działalności oraz stabilizacja funkcjonowania w nowych warunkach gospodarczych wynikających z COVID 19. Dzięki otrzymanemu wsparciu – grantowi w ramach projektu planuje się zakup nowych specjalistycznych kosmetyków oraz bieżących produktów ściśle związanych i niezbędnych do prowadzenia działalności. Całkowita wartość projektu grantowego wynosi – 23 535,33 zł Wartość dofinansowania projektu wynosi – 23 535,33 zł, co stanowi 100% dofinansowania

Subskrybuj nasze aktualności

Dowiedz się pierwsza o naszych zniżkach i promocjach!

©   Wszystkie prawa zastrzeżone Polityka Prywatności